WP-CLI on käsurealiides, millega saad hallata oma WordPress saite käsurealt.

Selleks, et WP-CLI’d installida, veendu, et su süsteem vastab järgnevatele kriteeriumitele:

  • UNIX op süsteem (CentOS, Debian, Ubuntu jms), piiratud võimalused WIN keskkonnas
  • PHP versioon 5.4 või uuem
  • WordPress 3.7 või uuem, vanematel versioonidel on piiratud või katkendlik funktsionaalsus

Kui süsteem vastab kriteeriumitele, tõmba alla phar fail kasutades wget või curl käsklust.

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Nüüd kontrolli, et Phar fail toimib kasutades järgnevat käsklust:

php wp-cli.phar --info

Selleks, et saaks kasutada wp käsklust käsureal, tuleb teha fail käivitatavaks ja liigutada see PATHi. Näiteks:

chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Kui WP-CLI installimine oli edukas, siis peaksid wp --info sisestamisel nägema midagi sellist:

[root@s1 public_html]# wp --info
OS:	Linux 4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64 #1 SMP Thu Apr 8 19:01:30 UTC 2021 x86_64
Shell:	/bin/bash
PHP binary:	/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/bin/php
PHP version:	7.4.19
php.ini used:	/opt/cpanel/ea-php74/root/etc/php.ini
WP-CLI root dir:	phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:	phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:	/home/enode/public_html
WP-CLI packages dir:	
WP-CLI global config:	
WP-CLI project config:	
WP-CLI version:	2.4.0

Tehtud!