Kui soovid kommentaarid oma WordPress lehel täielikult keelata, toimi nii:

Navigeeri oma aktiivse teema kausta ning ava functions.php fail.
Teema kaust asub tavaliselt: wp-content/themes/

Lisa functions.php faili lõppu järgmine kood:

/* Eemaldame kommentaarid täielikult lehelt */
	add_action('admin_init', function () {
		// Suuname kommentaaride lehele sattuva kasutaja ära
		global $pagenow;

		if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
			wp_redirect(admin_url());
			exit;
		}

		// Eemaldame kommentaaride metaboxi halduspaneelilt
		remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

                // Keelame kommentaaride toe ja trackbackid post type'ides
		foreach (get_post_types() as $post_type) {
			if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
				remove_post_type_support($post_type, 'comments');
				remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
			}
		}
	});

	// Sulgeme kommentaarid front-endis
	add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
	add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);

	// Olemasolevate kommentaaride peitmine
	add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);

	// Kommentaaride lehe eemaldamine menüüst
	add_action('admin_menu', function () {
		remove_menu_page('edit-comments.php');
	});

	// Kommentaaride lingi eemaldamine admin barist
	add_action('init', function () {
		if (is_admin_bar_showing()) {
			remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
		}
	});

	/* Eemaldame kommentaarid täielikult lehelt lõpp */

Olemas! Nüüd oleks hea, kui juba olemasolevad kommentaarid kustutaksid. Seda saad teha wp-admin paneelis, aga saab kiiremalt kasutades phpmyadmin paneeli.
Phpmyadmin paneelis otsi üles wp_commentmeta rida ning kasuta sellel TRUNCATE käsklust. Sama tee ka wp_comments real.

Tehtud. Nüüd on kommentaarid täielikult eemaldatud sinu lehelt.