Kuna WordPress peab töötama väga erinevates keskkondades, ei saa eeldada, et keskkond, kuhu WordPress installitakse, omab cron tööde võimekust. Automatiseeritud tööd on ka WordPressil, on arendajad välja mõelnud lahenduse: wp-cron.php fail, mis jooksutatakse iga kord, kui keegi külastab lehte.

See aga tähendab, et seda faili saab ära kasutada DDOS rünnakute jaoks. Lisaks võib see tekitada probleeme caching pluginatega. Hea viis nende vigade vältimiseks on kasutada päris cron jobi selleks.

Esiteks tuleb keelata wp-config.php failis tavapärane tööde jooksutamine. Selleks lisa alljärgnev rida enne“/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */” rida:

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Kui see tehtud, tuleb lisada päris cron töö, et wp-cron.php faili jooksutataks regulaarselt peale mingit kindlat aega.

Enode veebiserveris saad seda teha minnes oma veebiserveri halduspaneelile Domains > Sinu domeen > Scheduled Tasks > Add Task

Vali “Run a PHP script”, Script path väljale lisa wp-cron.php asukoht. Vali php versioon, millega soovid jooksutada. Run väljalt vali “Cron style” ning lisa järgnev:

16,46 * * * *

Ülejäänud väljad täida vabal valikul.

Vajuta OK ning tehtud!

Lisameetmena võid wp-cron.php failile ligipääsu piirata ainult sinu serverile. Selleks ava .htaccess file ning lisa järgnevad read:

RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^127\.0\.0\.1
RewriteCond %{REQUEST_URI} wp-cron.php [NC]
RewriteRule .* - [F,L]